ເລືອກພາສາ

English
Lao
ລົງ​ທະ​ບຽນ

+856

Note! ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຫຼາຍກວ່າ 8 ຕົວອັກສອນ: ມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຕົວພິມໃຫຍ່, 1 ຕົວອັກສອນນ້ອຍ, 1 ຕົວເລກ ແລະ 1 ຕົວອັກສອນພິເສດ.

ມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວບໍ? ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ 2022 ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ປະກັນໄພຊີວິດ(ລາວ)ຈຳກັດ.